Danh mục Thu nhỏ dạ dày giảm béo

Cắt tạo hình dạ dày hình ống (Gastric Sleeve): là phương pháp cắt bỏ khoảng 80% dạ dày và tạo ra một dạ dày có hình ống. Sau khi thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân sẽ có cảm giác ít đói và nhanh no hơn sau khi ăn.