Giới thiệu chung

Trong vài thập kỷ trở lại đây, tỉ lệ người thừa cân, béo phì đã gia tăng nhanh chóng và trở thành vấn đề quan tâm lớn trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt đáng lo ngại về sự gia tăng tỉ lệ thừa cân ở lứa tuổi thanh thiếu niên vì điều này sẽ kéo theo gia tăng tỉ lệ bệnh nhân béo phì trong những thập kỷ tiếp theo, thực tế này đang đặt ra những thử thách sẽ phải đối mặt cho hệ thống chăm sóc sức khỏe với những bệnh kết hợp bệnh béo phì liên quan tài chính, bảo hiểm y tế trong những thập kỷ tới. Sự gia tăng mạnh mẽ về tỷ lệ béo phì và bệnh đi kèm là những mối quan tâm lớn đối với công tác chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam. Qua thực trạng này, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn đã nghiên cứu và đi đầu trong phát triển các phương pháp điều trị thừa cân, béo phì khoa học, bền vững, an toàn và hiệu quả.

Dịch vụ nổi bật