Có những loại rò hậu môn nào?

Có những loại rò hậu môn nào? Cùng Dr.NguyenAnhTuan tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây!

Phân loại rò hậu môn theo tính chất của đường rò

Rò hoàn toàn và không hoàn toàn:

 • Rò hoàn toàn: đường rò có hai lỗ thông minh với nhau, một lỗ ở trong lòng ống hậu môn và một lỗ ở ngoài ra. Có thể có nhiều lỗ ngoài ở những đường rõ phức tạp nhưng thường chỉ có một lỗ trong.
 • Rò không hoàn toàn: đường rò chỉ có một lỗ (còn gọi là rò chột), lỗ rò có thể ở trong hậu môn – trực tràng, hoặc chỉ ở ngoài da. Thực ra một đường rò bao giờ cũng có 2 lỗ, nhưng trong quá trình phát triển của bệnh, một trong 2 lỗ có thể bịt kín (hoặc ở phía ngoài hoặc phía trong), sự bịt kín này chỉ là tạm thời, nhất là lỗ ngoài, sau một thời gtian lại bục ra. Nếu lỗ trong bị bịt kín thì quá trình mổ xẻ sẽ khó khăn và là một nguyên nhân của điều trị không triệt để.

Phân loại rò hậu môn theo tính chất của đường rò

Rò phức tạp hoặc rò đơn giản:

 • Rò phức tạp: đường rò ngoằn ngoèo, nhiều ngóc ngách, có chỗ phình to thành hình túi, có nhiều lỗ mở ra ngoài ra. Đường rò có khi đi vòng và mở sang hai bên hậu môn (đường rò hình móng ngựa)
 • Rò đơn giản: đường rò đi thẳng và ít ngóc ngách.

Phân loại rò hậu môn theo quan hệ với cơ thắt

Tùy theo mối liên quan của đường rò với cơ thắt trong hậu môn, người ta chia ra
3 loại rò chính:

 • Rò trong cơ thắt: đường rò đi trong cơ thắt, ngay dưới niêm mạc, là loại
  rò nông. Nó là hậu quả của một áp xe dưới da và niêm mạc. Điều trị đơn giản, ít
  biến chứng.
 • Rò qua cơ thắt: đường rò đi xuyên qua các cơ thắt ở các vị trí khác nhau. Đó là hậu quả của các áp xe hố ngồi – trực tràng.
 • Rò ngoài cơ thắt: đường rò đi qua phần trên của cơ thắt hậu môn. Nên còn gọi là rò trên cơ thắt. Đó là hậu quả của áp xe chậu hông – trực tràng. Lỗ rò ở cao và xa mép hậu môn, đường rò thường phức tạp, điều trị khó khăn.

Phân loại rò hậu môn theo quan hệ với cơ thắt

Hình 1. Các loại rò hậu môn

>>>Xem thêm: Rò hậu môn là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *