Ung thư dạ dày có mấy giai đoạn

Giai đoạn bệnh trong ung thư dạ dày quyết định phương pháp điều trị. Vậy hiểu thế nào cho đúng về giai đoạn bệnh

Xác định giai đoạn bệnh dựa vào 3 yếu tố cơ bản như sau:

Ung thư dạ dày có mấy giai đoạn

Ung thư dạ dày có mấy giai đoạn

Hình ảnh mức độ xâm lấn theo bề dày thành dày

Xếp giai đoạn bệnh: Tổng hợp 3 yếu tố T,N,M để xếp thành từng giai đoạn như sau:

Ung thư dạ dày có mấy giai đoạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *