Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng điều trị ung thư đại tràng phải

Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng điều trị ung thư đại tràng phải

  • Nguyễn Anh TuấnBệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Mạnh HàBệnh viện Quân y 87
  • Lương Ngọc CươngBệnh viện Trung ương Thái nguyên
  • Nguyễn Văn DưBệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tô HoàiBệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Ung thư đại tràng phải, cắt toàn bộ mạc treo đại tràng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng điều trị ung thư đại tràng phải.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên bệnh nhân ung thư đại tràng phải nguyên phát, được phẫu thuật nội soi cắt cắt toàn bộ mạc treo đại tràng từ tháng 05/2018 đến tháng 04/2020 tại Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả: 45 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng điều trị ung thư đại tràng phải. Nam 34 bệnh nhân (75,56%). Thời gian phẫu thuật trung bình là 135,78 ± 22,43 phút, tai biến trong mổ 1 bệnh nhân (2,22%), lượng máu mất trong mổ 14,09 ± 10,98ml. Không có trường hợp nào chuyển mổ mở. 100% trường hợp đạt phẫu thuật R0. Biến chứng chính gồm: Rò miệng nối 1 bệnh nhân (2,22%), chảy máu miệng nối 1 bệnh nhân (2,22%). Số hạch trung bình vét được là 17,38 ± 10,71 hạch, tỷ lệ bệnh nhân có lớn hơn 11 hạch là 86,67%. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 8,53 ± 2,23 ngày.

Kết luận: Cắt toàn bộ mạc treo đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng phải là kỹ thuật an toàn, ít biến chứng, đảm bảo tiêu chuẩn ung thư học và khả thi để thực hiện rộng rãi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Kang J et al (2014) Laparoscopic right hemicolectomy with complete mesocolic excision. J Surgical endoscopy 28(9): 2747-2751.
2. Pedrazzani C et al (2020) Complete mesocolic excision versus standard laparoscopic colectomy in right-sided colon cancer: Analysis of short-term results from a single Italian center. European Journal of Surgical Oncology 46(2): 95.
3. Nguyễn Phú Tuấn (2017) Nghiên cứu đặc điểm và mối liên quan di căn hạch với một số yếu tố tiên lượng ung thư đại tràng phải được phẫu thuật triệt căn. Luận văn thạc sĩ Y học, Học viện Quân y.
4. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tô Hoài, Nguyễn Văn Dư (2017) Kết quả phẫu thuật nội soi cắt nửa đại tràng phải tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tạp chí Y-Dược lâm sàng 108. 12(9).
5. Zhu DJ et al (2015) Three surgical planes identified in laparoscopic complete mesocolic excision for right-sided colon cancer. World journal of surgical oncology 14(1): 7.
6. Ting Li and Xiang-Ling Meng WC, (2018) Safety and short-term efficacy of a laparoscopic complete mesocolic excision for the surgical treatment of right hemicolon cancer. Clinical surgery research communications 2: 29-33.
7. El-Fol HA et al (2019) Laparoscopic versus open complete mesocolic excision with central vascular ligation in right colon cancer. International Surgery J 6(5): 1566-1573.
8. Adamina M et al (2012) Laparoscopic complete mesocolic excision for right colon cancer. J Surgical endoscopy 26(10): 2976-2980.
9. Shin et al (2014) Complete mesocolic excision with D3 lymph node dissection in laparoscopic colectomy for stages II and III colon cancer: long-term oncologic outcomes in 168 patients. Techniques in Coloproctology 18: 09.
10. Sheng QS et al (2017) Complete mesocolic excision in right hemicolectomy: Comparison between hand-assisted laparoscopic and open approaches. Annals of surgical treatment research 92(2): 90-96.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *