Bài viết từ khóa có nên uống omega để bổ sung chất không