Bài viết từ khóa Bệnh viện TƯQĐ 108 đã tiến hành thường quy phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn