Trực tràng là đoạn nào của đường tiêu hóa

Trực tràng  là đoạn cuối của ống tiêu hóa, tiếp nối giữa đại tràng sigma tới rìa ống hậu môn. Chiều dài của TT khoảng 15cm, được chia thành 2 phần: phần bóng TT dài 10 -12cm và phần ống hậu môn dài khoảng 3cm..

Trực tràng là đoạn nào của đường tiêu hóa

Hình 1.1. Giới hạn ống hậu môn trực tràng

Về phương diện phẫu thuật , trực tràng được chia thành 3 đoạn, 1/3 trên: cách rìa hậu môn 10 – 15cm, 1/3 giữa: cách rìa hậu môn 6-10cm và 1/3 dưới: cách rìa hậu môn 0 – 6cm.

Ống hậu môn là phần cuối cùng của trực tràng, nằm trong đáy chậu, phía trước liên quan tới nút thớ trung tâm của đáy chậu. Ở sau có dây chằng cụt – hậu môn. Ở bên liên quan tới hố ngồi trực tràng có tổ chức mỡ, động mạch trực tràng dưới và thần kinh. Suốt chiều dài ống hậu môn có các cơ bao bọc góp phần điều tiết sinh lý hậu môn.

Trực tràng là đoạn nào của đường tiêu hóa

Cơ thắt trong hậu môn là  do lớp cơ vòng của áo cơ tại chỗ tiếp giáp giữa trực tràng với ống hậu môn dầy lên tới 5 – 8mm. Là một cơ trơn bao quanh 3/4 trên (30mm) ống hậu môn và tận hết ngang mức đường trắng. Một số nghiên cứu đã chứng minh cơ thắt trong hậu môn gần như không có vai trò trong cơ chế tự chủ của hậu môn. Cắt gian cơ thắt hậu môn là cắt trực tràng có khối u và toàn bộ hoặc một phần cơ thắt trong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *